Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност"

Публикувано от Paola_Apologna 17.08.2020 0 Коментар(и) БЛОГ,

                     

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7714 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД

Договор № BG16RFOP002-2.073-7714-C01

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.08.202
0г.
Край: 11.11.2020г.